خاک نشین افلاک گرد

ز منزل کفر تا به دین یک قدم است
وز عالم شک تا یقین یک نفس است
این یک نفس عزیز را خوش میدار
کز حاصل عمر ما همین یک نفس است خیام
**********************************

خدا پرسید میخوری یا میبری؟ ومن گرسنه پاسخ دادم می خورم چه میدانستم آنکه پرسید شیطان بود، وآنچه خوردم سیب .. تنها چیزی که با خود بردم خاطرات زیبای بهشت بود...

آخرین نظرات
  • ۱۵ مرداد ۹۴، ۰۱:۱۶ - سوین
    .......
نویسندگان

امین ایرانی شیعه مذهب انسان باور هستم از سرزمین فرزانگان دیار پارس ایران زمین


در 1370سال از زمانی که بشر پارسی افتاب را معیار حساب زمان تعیین کرد به دنیا آمدم به اجبار البته


راستی مردادیم